FG-Nätverket


FG-Nätverket är nätverk i Sverige som arbetar för att stödja, utrusta och uppmuntra till pionjärt arbete i vårt land!

Vår vision är en rörelse av nya missionella församlingar i ett nytt Sverige!

Vårt mål är att varje människa i Sverige ska ha en levande församling i sin närhet. Även i våra storstäder!

Vi arbetar framförallt inom fyra områden:

Nationell strategi

  • Sverigeundersökningen som publiceras vart 5:e år i samarbete med NFU Sverige
  • Omvärldskunskap
  • Genom att lyfta församlingsgrundande som prioriterad fråga inom media och våra samfund

Mötesplatser

  • Nationell forumträff för nyckelledare i Sverige
  • Regionala mötesplatser

Träning

  • Genom vår webbplats pionjär.nu
  • Samverkan med bibelskolor och andra teologiska utbildningar

Bön

  • Mobilisering av förebedjare för församlingsgrundande arbete i Sverige