M4 Sverige

 

M4 är ett träningsverktyg som tar upp de flesta områden som är viktiga att arbeta med från den tidpunkt man får en dröm om en ny församling, tills drömmen är förverkligad och man har blivit en växande gemenskap med en kärna av 30-70 människor eller mer. M4 är baserat på missionsbefallningen. Vi är övertygade om att alla Jesus efterföljare kan vara med och starta och multiplicera gemenskaper och församlingar. Alla är inte pionjärer eller församlingsplanterare, men de flesta kan vara en del av ett team, som är med om att starta något nytt tillsammans.

Utifrån missionsbefallningen har vi dragit ut fyra fokusområden. Vi har beskrivit dem med fyra nyckelord:

Master: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden
Mission: Gå därför ut
Multiplication: och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Movement: Och jag är med er alla dagar till tidens slut