Master

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” (Matteus 28:18-20) Det är öppningsfrasen i missionsbefallningen. Allt börjar med Guds makt och hans stora uppdrag. Kyrkan är hans dröm och den är hans initiativ. Han säger: ”Jag ska bygga min kyrka.” (Matteus 16:18). Det är hans kyrka, hans församling. Kyrkan är till för honom och kommer från honom. Om du planerar att plantera en församling behöver du veta vem som sänt dig och vad du är kallad att göra. Det är viktigt att ha en tydlig förståelse av vem Gud är, han som har all makt, och känna igen hans kallelse i de situationer du möter.

När utmaningarna kommer i planteringen av en ny gemenskap, visar all erfarenhet att det är Guds kallelse som tar dig igenom. När det känns som om du vill ge upp, när det blir konflikter i teamet, när människor klagar och tillväxten uteblir, finns det bara en sak att hålla fast sig i: Guds kallelse. Hans löften håller. Kallelsen bör också bekräftas av andra. Har du ledare omkring dig som kan bekräfta kallelsen du har fått, att starta en ny gemenskap. Vilken relation har du till dessa ledare och tar du till dig vad de säger?

Om du tänker starta en församling i Skandinavien eller Europa idag, måste du tänka långsiktigt. Att bygga upp en livskraftig gemenskap, eller ett nätverk av små gemenskaper, går oftast inte snabbt.  Erfarenheterna visar att det i genomsnitt tar fyra till sju år. Vi som skrivit M4-materialet upplever att församlingsplantering är det mest fantastiska man kan arbeta med. Men samtidigt vet vi också att det kräver överlåtelse och uthållighet. Många utmaningar ligger och väntar.

Det är viktigt att ni, som planterande team, är ansvariga inför någon utanför teamet. Det kan vara i ett nätverk,en organisation, eller ett kyrkosamfund. Några kanske är ansvariga inför en moderförsamling, eller andra människor med förtroende, vilka följer arbetet med planteringen över en längre tid. Det är också viktigt att samla förebedjare och få stöd på andra sätt från en moderförsamling, eller genom ett nätverk eller andra stödjande partners. Sådana relationer är viktiga för varje församlingsplanterare och församlingsplanteringsteam.

Relationer är ett nyckelord när nya gemenskaper startas. Om man ska kunna bygga upp en ny och sund församling, måste man bygga in goda relationer i kärnteamet innan man planterar. Terje Dale skriver i sin inledning om att bygga kärnteamet:

” Att jobba tillsammans i team kan vara det mest fantastiska som finns. Glädje, dynamik och kreativitet. Men det kan vara slitsamt med konfliktfyllda diskussioner och brist på riktning. Psalm 133 beskriver et teamarbete som både upplevs positivt och bär frukt. Alla som har upplevt detta vet att det inte finns några verkliga alternativ som ger samma glädje och långsiktiga och sunda resultat.”

Att jobba med kärnteamet i planteringen kommer att vara något av det viktigaste ni gör under det första året. Arbetssättet i kärnteamet kommer att bli det DNA som präglar den nya församlingen på lång sikt.

”Utan vision förgås folket.” (Ords 29:18 fr. eng. KJV).  En tydlig vision är viktig i varje församlingsplantering. När Gud kallade profeten Habackuk, sa han: ”Skriv ner det du får se

med tydlig skrift på tavlor, så att det blir lätt att läsa.” (Hab. 2:2). Ledare som inte vågar måla alternativa bilder av framtiden kommer bara att repetera det folk ser idag. Att plantera en ny gemenskap handlar om att måla en bild av något som ännu inte är synligt. Våga tala ut det som Gud kallar dig till. Det måste bli tydligt i kärnteamet och man måste våga tala ut det. Att utforma tydliga värderingar och en tydlig vision är helt nödvändigt i en tidig fas av varje församlingsplantering. Øystein Gjerme skriver om detta utifrån sin egen erfarenhet av församlingsplanteringen i Bergenskirken.

Som församlingsplanterare kommer du att leda utifrån din egen kännedom om Gud och du kommer bara att lära känna honom genom att vara lydig. Tron växer genom lydnad. (Luk. 17:5-9). En av de första saker jag lärde mig som församlingsplanterare var att det handlar inte om mig. Det handlar om honom som har getts all makt i himlen och på jorden och som säger: ”Jag ska bygga min kyrka!”